RUBRIKA: Z našich akcí a kurzů ŠTÍTKY: Horolezčata, Horotábor
Laďka

Letní dětský lezecký tábor 2018

Na letošní letní tábor jsme vyrazili do Českého Středohoří, konkrétně k městu Litoměřice. O Litoměřicku se říká, že je to nejteplejší a nejsušší část Čech. Tak to jsme nemohli posoudit, letos je teplo a sucho všude.

Vybrali jsme pro lezení Kreutzberk - Křížovou horu. Leze se po materiálu zvaném tefrit, což je vlastně vyvřelina. Jako v celém Českém Středohoří. Bydleli jsme v chatičkovém táboře, odkud jsme chodili lézt pěšky asi 4,5 kilometrů. V polovině cesty jsme si zbudovali "hrací stanoviště" u pískovcové jeskyně, kde byl krásný chládek. Tady jsme obědvali, svačili a střídali jsme tu lezecké party, ale hlavně jsme tu soutěžili a hráli různé hry se Samem a soutěžili mezi sebou. Naše družstva byla: Kameníci, Yetíci, Top of Namche a Fire balls.

V celém chatičkovém táboře jsme byli téměř jak na konci světa. Byl tu špatný signál a nemohli jsme se dostatečně připojit k internetu tak, abychom mohli pravidelně podávat zprávy domů našim rodičům. Takže tatínkové a maminky museli být napnutí až do posledního dne, jak jsme se na táboře vlastně měli. (Jako za časů našich babiček :-). To taky nebyl žádný signál, ani telefon.)

Na skále jsme lezli tři dny. Nejtepleji bylo v úterý, to byla skála odpoledne pak už rozpálená tak, že se na ní nedalo ani držet natož lézt! Lezecké cesty nám chystal vždy Tom s Laďkou, Soňa dělala spojku mezi jeskyní a skalami a vodila družstva od hravého Sama na skály a zpět. Ve čtvrtek už bylo na skalách lépe a v sobotu, po dešti, nejlépe. To se trochu ochladilo a bylo to dobře, protože jsme lezli na body. A to jsme se docela opravdu snažili!

Téměř všechen program, který na táboře pro nás vedoucí přichystali, byl bodovaný. Lezli jsme po lanových překážkách, prusíkovali jsme, lezli po síti, uzlovali jsme, povídali si o ohni, mapě, kreslili jsme plánek a dělali jsme spoustu dalších činností. Něco jsme se i nového snad naučili a věříme, že vše nezapomeneme.

Stihli jsme vyběhnout i na vrch Hradiště, který se vypínal nad táborem a trochu jsme se rozhlédli po okolí, jak vlastně to České Středohoří vypadá. A viděli jsme i Říp.

Poslední noc někteří z nás bivakovali! Hlavně ti nejmladší a nejstatečnější ;-). A to bylo výborné - spát pod oblohou plnou hvězd! Ráno bylo trochu dobrodružné, protože přišla bouřka a spustil se pěkný liják. Ale včas jsme stihli s Tomem a Soňou utéct do svých chatiček.

A jak to vše nakonec dopadlo? Vyhráli Yetíci, druzí se umístili Top of Namche, třetí Kameníci a čtvrtí Fire balls.

A více určitě povíme doma!

 

Komentáře

?