6. den letního tábora 2017

Další skály, lezení, slaňování..

Sobota byla opět ve znamení lezení. Vydali jsme se pěšky na skály U lávky naproti Židově strouze. Cesta to byla tedy dobrodružná, jako když se vydá expedice kamsi do Amazonie, do pralesa - šli jsme totiž zkratkou. A to nebyla ledajaká zkratka, byla to pěšina asi z minulého století, končila u říčky Smutné a most přes ni už nebyl určitě od 16. století - zbyl tam jen pilíř. A tak jsme brodili, nejen vodou, ale i orobincem, kopřivami, ale nakonec jsme se ke skalám dostali.

Tady jsme mohli  vylézt 4 cesty, které byly úplně jiného charakteru než na druhé straně řeky, kde jsme lezli ty lezecké dny předtím. Některé byly totiž "do kopce", t.j, do převisu! Ale mnozí jsme je zvládli úplně s přehledem zkušených lezců ;-).

Na zpáteční cestě jsme se stavili v cukrárně, kde jsme všichni za odměnu dostali zmrzlinu. Po večeři a koupání v bazénu jsme na závěr tábora slaňovali, ale pozor! Nikoliv ze skály, ale z mostu - tak to byl pro mnohé z nás docela zážitek. Pak už jen sprcha a poslední noc na táboře.

Komentáře

?