7. den letního tábora 2017

Jedeme domů, hurááá ;-)!

 A je to tu - poslední den našeho tábora. Začal tak, jako v nelezecké dny, t.j. přispali jsme si. Trochu ;-). Vstávali jsme v 8:00, ale jak to tak ke konci aktivních táborů bývá, spali bychom až do oběda, tak nás museli instruktoři budit. Pak snídaně a balení a vyhodnocení naší expedice.

Tedy: na 1. místě se umístila AMAŠA, druzí byli KNAPKOK 100%, třetí ŠUTRÁKY a čtvrtí DREAM TEAM. Rozdíl v bodech byl tak nepatrný, že skoro všichni byli vlastně první :-) :-)!! Pak jsme si tábor zhodnotili, co se komu líbilo, co se nelíbilo: někomu se zdálo, že mohlo být více lezeckých cest (za tři lezecké dny jsme si mohli těch cest přelézt celkem cca 19 a různých délek, nejdelší měla 18 m, někteří si některé cesty vylezli i víckrát, ale asi jim to bylo málo). Tak to nám instruktoři příští rok natáhnou asi i těžší "sedmičky" ;-).  Někdo byl rád, že vůbec nějakou cestu přelezl (to jsme byli ti, co si jeli lezení ozkoušet a s lezením začínáme). Někomu se nelíbily nějaké hry na louce, ale jiným se zase líbily ... no, tak to ale bývá i v životě, nelze se zavděčit všem.

Z Bechyně jsme jeli starým historickým vláčkem s "Bobinou" (to byla lokomotiva). Rychlík z Tábora byl poněkud plnější, ale to nám, správným horolezcům, na náladě neubralo a cestu jsme zvládli. Někteří z nás si zpívali, někteří uzlovali, někteří jsme jen tak povídali a těšili jsme se domů, do náručí našich rodičů.

A tak skončil náš horolezecký tábor s Namche.

Už se těšíme na další, že se opět s některými z účastníků letošního tábora setkáme :-).

Komentáře

?