Šárka

USA Road Trip: 1700 mil domů

Plejády Sedm krásných dívek si hrálo u malé skály Mako Tipila. Byly spokojené, bezstarostné a šťastné, když se znenadání objevilo několik obrovských lidožravých medvědů, kteří chtěli dívky sežrat. Dívky se snažily zachránit a uniknout medvědům a vylezly proto na blízkou skálu, kde se chtěly před šelmami skrýt. Padly na kolena a začaly se modlit k dobrým duchům siouxských předků, aby jim pomohli se zachránit. Velký Duch jejich modlitby vyslyšel a nařídil skále, aby začala růst a dívky se tak dostaly ze spárů hladových medvědů. Medvědi se nechtěli své kořisti vzdát a drásali skálu svými drápy a jejich stopy jsou na skále vidět dodnes. Skála ale rostla a mohutněla až k nebesům. Dívky tak byly zachráněny a dodnes září na nebi jako Plejády, někdy zvané také jako Sedm Sester.